«Vold = Finnmark» En radiodokumentar om voldsproblematikken i Finnmark

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i journalistikk

Abstract

«Vold = Finnmark» er radiodokumentaren som undertegnede har produsert som en del av masteroppgaven i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Spilletid er rundt 53 minutter. Denne rapporten er basert på dokumentaren. Rapporten utgjør med andre ord den andre halvdelen av masterbesvarelsen. Dokumentaren dreier seg om voldsproblematikken og -statistikken i Norges nordligste og største fylke i areal; Finnmark. Fylket havner, uten unntak, hvert eneste år, øverst på voldsstatistikken i landet. Radiodokumentaren belyser og undersøker hva som ligger bak voldsstatistikken. I dokumentaren møter man mennesker med ulike former for kjennskap og erfaring med vold som finner sted i fylket. De presseetiske utfordringene og dilemmaene har gjennom dokumentarproduksjonen vært mange og til tider krevende. Rapporten viser til en rekke slike eksempler. I tillegg argumenteres det for dokumentarens journalistiske samfunnsoppdrag fra et presseetisk perspektiv. Rapporten består også av redegjørelser for de mest sentrale journalistiske metoder som er benyttet, med sammenligninger med vitenskapelige undersøkelsesmetoder.
«Vold = Finnmark» («Violence equals Finnmark») is the radio documentary that I have produced as part of my master thesis at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. The duration is around 53 minutes. This report is based on the production process of the documentary, and constitutes with other words the other half of the thesis. The documentary is about the statistics of violence and the problems that come with it, in Norway’s widest and northernmost region: Finnmark. Every year, without exception, Finnmark has had the highest number of violent incidents within the country. The documentary focuses on the possible reasons for the amount of violence, and gathers experiences of the violence from people with different kinds of knowledge with it. I have faced many challenges and dilemmas regarding journalism ethics while making this documentary. Some dilemmas have been more challenging, as this paper shows. Furthermore, the paper argues for the public mission of «Vold = Finnmark» from a journalistic ethical perspective, and explains the most essential journalistic methods used in the production process. In addition, these methods are compared with methods used in the field of social science research.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4655