Volatility links in the Norwegian stock market - oslo Stock Market Volatility Characteristics

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

In this master thesis, we will analyse the volatility on the Oslo stock exchange to characterise the volatility in the period between 2005 and 2016. We will examine variables we believe can explain the volatility on the Oslo stock exchange. The motivation of this thesis is that there are few studies that try to characterise the changes in volatility on the Oslo stock exchange. The thesis is considered useful for investment, risk management and for further academic research. The reason for this, is that by better understanding the characteristics of the volatility, one can better understand the risk on the exchange. We found that by using an asymmetric GARCH-model produces the most precise results of the volatility. After calculating the volatility, we defined simple and multivariate regression models that we think can characterise the volatility on the Oslo Stock exchange. Our findings show that the U.S market have a profound influence on the volatility of the Oslo stock exchange. In addition to this, our findings show that the oil price also affects the volatility to a high degree. The OBX-index consist of the 25 most traded companies on the Oslo stock exchange and almost perfectly replicates the volatility for all the shares on the exchange.
Denne masteroppgaven analyserer volatiliteten på Oslo Børs i et forsøk på å karakterisere volatiliteten på Oslo Børs fra 2005 til 2016. Ved å undersøke variabler vi mener kan karakterisere volatiliteten på Oslo Børs. Motivasjonen bak oppgaven er at det er få studier som prøver å karakterisere volatiliteten på Oslo Børs. Studien anses som nyttig i investerings- og risikostyringssammenheng. Begrunnelse bak er at ved å få en bedre forståelse av hva som karakteriserer volatiliteten, kan en bedre forstå risikoen på børsen. Vi fant at å bruke en asymmetrisk GARCH-modell ville gi de mest presise resultatene. Etter at vi kalkulerte volatiliteten, definerte vi enkle og multiple regresjonsmodeller med uavhengige variabler vi tror kan karakterisere volatiliteten på Oslo Børs. Vi fant at det amerikanske markedet har stor påvirkning på volatiliteten på Oslo Børs. Oljeprisens påvirkning på volatiliteten var også høy. OBX-indeksen består av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs og replikerer volatiliteten til hele børsen nesten perfekt.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5529