Visuelle analyser av data - er det greit å ikke vite alt?

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42

Publisher

Norsk Atferdsanalytisk Forening

Document type

Abstract

Artikkelen omhandler problemstillinger knyttet til bruken av visuelle analyser av data fra linje-grafer. Visuelle analyser eller prosedyrer dreier seg om slutninger om tiltak har ført til effekt. Videre er visuelt baserte slutninger mest benyttet i anvendt atferdsanalyse. Et supplement er slutninger støttet av statistiske prosedyrer, men statistikkmotstanden blant atferdsanalytikere har vært massiv—vi beskriver motstanden og årsakene. Et vesentlig moment er imidlertid at slutninger eller konklusjoner om effekt bør være uten for mye feil. Vi kommer inn på mulige feil ved visuelle analyser og ved slutninger om effekt. Generelt er det tre kilder til slutningsfeil; feil ved sansing, feil ved tenking og en kombinasjon. Visuelle analyser er sårbare for feil knyttet til synssansen, og et vesentlig spørsmål er om statistikk er et ønskelig hjelpemiddel for å forbedre visuelt baserte slutninger. Vi svarer ja på spørsmålet og anbefaler at statistiske teknikker inngår i atferdsanalytikernes repertoar.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3143