Virkninger av virksomhetsoverdragelser - Hvordan endrer virksomhetsoverdragelser fra kommunen til privat drifter arbeidsforholdene for ledere og medarbeidere i sykehjem?

  • [Embargo 2021-09-01] Graziano.pdf (1M)

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Tema i denne masteroppgaven er: Virkninger av virksomhetsoverdragelser – hvordan endrer virksomhetsoverdragelser fra kommunen til privat drifter arbeidsforholdene for ledere og medarbeidere ved sykehjem? Det er innhentet kvalitative data gjennom å intervjue tre ledere og fire medarbeidere ved ett sykehjem og med to tidligere ledere ved andre sykehjem som er konkurranseutsatt og virksomhetsoverdratt fra kommunen til private driftere. Det er i tillegg benyttet informasjon på nettsider til private driftere og sett til andre undersøkelser for å få svar på problemstillingen. Analysen er delt inn i organisatoriske endringer og endringer i kultur. Det er organisatoriske endringer med stor grad av desentralisering og delegasjon. Ledere har fått større handlingsrom og fullmakter spesielt innenfor områder som personalforvaltning og økonomi. Ledere og medarbeider sa det er mer oppfølging av kvalitet på tjenesten både til overordnet ledelse og til kommunen. Det er kortere vei til ledelsen, både ved sykehjemmet og til overordnet ledelse, og det er enklere å gjennomføre endringer. For beboere er man opptatt av at det skal være forskjellige aktiviteter, og medarbeidere har fått nye arbeidsoppgaver. Sykehjemmet skal være innbydende og hjemmekoselig. Det er endringer i kultur ved at sykehjemmet har fått en ny virksomhetside. Det er godt samsvar mellom medarbeideres yrkesetikk og overordnede styringssignaler fra den private drifteren. Man er av opptatt trivsel blant medarbeidere og har forskjellige markeringer. Både tidligere ledere og medarbeidere er opptatt av endringer i arbeidsforhold som lønn og pensjonsordning.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5026