Videregående opplæring – en døråpner for deltakelse i arbeid og fellesskap: Et aksjonsforskningsprosjekt om et styrket kollegasamarbeid og utvikling av rutiner for skolens deltakelse i elevenes ansvarsgrupper med fokus på et fremtidig arbeidsliv for elever med utviklingshemming.

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAYP;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne masteroppgaven er et aksjonsforskningsprosjekt som ble gjennomført ved egen arbeidsplass 2015-17, og tar utgangspunkt i en felles frustrasjon i kollegiet. Mange av våre elever med utviklingshemming opplever å stå uten arbeid etter at den videregående opplæringen er avsluttet. Dette til tross for at mange har utviklet arbeidsevne og kan bidra til verdiskaping i tilrettelagt arbeid. Skolen har ikke ansvar for å skaffe arbeidsplasser, men vi ser nytten av å bidra i planleggingen sammen med NAV og kommune slik at elevene kan bli sysselsatt i et stimulerende tiltak når de har avsluttet den videregående opplæringen. Problemstillingen for forsknings- og utviklingsarbeidet er: «Hvordan kan vi gjennom et styrket kollegasamarbeid legge til rette for en planlagt overgang mellom videregående opplæring og arbeidsliv for elever med utviklingshemming? Med en hermeneutisk forskningstilnærming utdypes min forforståelse i redegjørelsen for ulike perspektiver og relevant forskning knyttet til problemstillingen. Oppgavens teorigrunnlag baseres på teori om utvikling av lærende organisasjoner, da problemstillingen forutsetter arbeid på systemnivå. Prosjektet inneholder fire aksjoner med alle kontaktlærerne og avdelingslederne tilhørende tilrettelagt opplæring i mindre grupper ved skolen. I aksjonene benyttes både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetoder. Aksjonsforskningsprosjektet har ført til et tettere samarbeid mellom deltakerne og NAV-veilederne tilknyttet skolen vår. Sammen har vi utviklet en informasjonsfolder som kan gi kontaktlærerne en mer definert og planmessig rolle inn i elevenes ansvarsgrupper. Den kan fungere som et redskap til å peke på viktigheten om at kommune og NAV planlegger elevens arbeidsliv i god tid innen eleven står på terskelen til voksenlivet. Gjennom aksjonsforskningsprosjektet har vi også gjort tiltak for å styrke kollegasamarbeidet vårt. Tiltakene er gode tegn på at vi ønsker å utvikle læring og kunnskap i fellesskap som stimulerer til kvalitetsutvikling i vår lærende organisasjon.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5394