Vi vet, vi kan, vi vil! TAF-løpet innen helse- og oppvekstfag sett fra et elevperspektiv.

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAYP;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Det finnes enkelte løp i videregående skole som er såkalte forsøksløp, og TAF-løpet er ett av disse. TAF står for "teknisk allmennfag" og er en betegnelse som er blitt hengende ved som et begrep. Det rette formelle navnet er yrkes- og studiekompetanse (YSK). Dette løpet gir både fagbrev og studiekompetanse med fordypning i realfag. Opprinnelig var løpet en forsøksordning og et samarbeid mellom Knarvik videregående skole og nærliggende industri om å utdanne elever med tanke på ingeniør og sivilingeniørutdanning innen teknologiske fag. Etter hvert har løpet også blitt igangsatt innen andre studieretninger, blant annet innen helse- og oppvekstfag. I dag er det seks videregående skoler i landet som tilbyr TAF-løpet med helse- og oppvekstfag, og jeg har studert noen av disse elevene ut fra følgende problemstilling: Hvordan forstår TAF-elever sin rolle som elev og kvaliteten på egen opplæring, sett i lys av den bransjen og videre studier eleven utdanner seg til? Innsamling av data har foregått gjennom et gruppeintervju og to spørreskjemaer. Dataene derfra er transkribert, systematisert og katalogisert gjennom en Grounded Theory-lignende metode hvor jeg fikk synliggjort hovedlinjer. Sammen med disse hovedlinjene, forskningsspørsmålene og problemstillingen min, utarbeidet jeg en struktur for oppgaven videre. Disse hovedlinjene var også grunnlaget for analyse og drøfting. TAF-elever innen helse- og oppvekstfaget er skoleflinke elever som setter sterke krav til ønsket kvalitet på opplæringen. De trives i en liten gruppe og ser på seg selv som spesielle. De opparbeider seg en sterk yrkesidentitet gjennom opplæringen i bedrift, og er stolte over fagbrevet sitt. Løpet er godt tilrettelagt for de som ønsker et kombinert løp med yrkespraksis og studiekompetanse, og mange av de som tar løpet skal ta høyere utdanning. De trives med å variere mellom skole og bedrift og mener det bidrar til å øke trivselen og deres gjennomføringsevne. Det er et krevende løp som kan være utfordrende.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3479