Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen

Author(s)

Publication date

2009

Series/Report no

Nordisk barnehageforskning;2,(2)

Document type

Abstract

Vennskap er både et fenomen og en begrepsmessig konstruksjon, som man kan hevde er problematisk for en utenforstående å observere. Med utgangspunkt i et livsverdensperspektiv har jeg studert hvordan vennskap mellom små barn kan komme til uttrykk. Artikkelen tar utgangspunkt i min doktorgradsavhandling (Greve, 2007) der jeg har studert vennskap mellom toåringer. Sentrale begreper her er: Et felles vi, møtet og kommunikasjonen i møtet, å skape mening sammen, og til sist humor. I denne artikkelen ønsker jeg å se i hvilken grad de samme uttrykksmåtene kan observeres mellom ettåringer. Dette er en del av min pågående post.doc studie, og må derfor anses å være foreløpige funn.

Keywords

Version

Del av doktorgradsavhandlingen "Vennskap mellom små barn i barnehagen" utgitt ved Universitetet i Oslo i 2007.

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/307