Veien mot den profesjonelle yrkesutøver starter på VG1: utdanning av yrkesutøvere innen helse-, sosial- og oppvekstsektoren