Variabler som kan påvirke effekter av tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (EIBI/TIOBA)

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(1)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Forskning har pekt på en rekke variabler som korrelerer med behandlingseffekt. Barnas funkjsonsnivå ved behandlingsstart har vist seg å ha begrenset sammenheng med behandlingseffekt, i motsetning til hvor raskt barnet lærer tidlig i behandlingen. De barna som lærer raskest i begynnelsen vil fortsette å lære raskt gjennom hele behandlingsforløpet og vil mest sannsynlig dra størst nytte av behandlingen. En annen variabel som synes å påvirke behandlingsutfall er hvilke type stimuli som barna viser interesse for før behandlingen starter. Dette kan ha sammenheng med hvilke type stimuli som fungerer som forsterkere for barnas atferd. Andre viktige variabler er at man benytter atferdsanalytisk metodikk, at foreldredene deltar aktivt i behandlingen, at intensitet på opplæringen er høy, at behandlingen varer over flere år, samt at veiledningsintensiteten er høy

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3068