Utviklings- og endringsprosesser i arbeidsliv og sykefravær: artikkel 1

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

MALKS;2011

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Verden vi lever i er i hurtig endring, kravene til å endre seg i takt med utviklings - og endringsprosesser i samfunnet generelt og i arbeidslivet blir sterkere for hver og en av oss. I arbeidslivet og som arbeidstaker i en organisasjon vil man kunne merke disse endringene gjennom blant annet effektivisering, endring i organisasjons- og ledelsesstrukturer, endrede arbeidsoppgaver, økt krav til kompetanse, endrede ansvarsforhold osv. Artikkel 1 omhandler hvordan denne utviklingen påvirker arbeidsliv og arbeidsmiljø, samt om det kan finnes sammenhenger med dette i.f.t et stadig økende sykefravær. Artikkel 2 tar for seg om hurtige endringer i arbeidslivet påvirkere arbeidsmiljø og sykefravær i en enhet i en kommune. Det er gjennomført en spørreundersøkelse for å kunne finne svar på dette. Resultatene fra spørreundersøkelsen er oppsummert og det er gjort statistiske analyser. Funn og resultater fra disse vil bli presentert og diskutert i.f.t problemstilling og hypoteser

Keywords

Version

Masteroppgaven består av 2 artikler

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1087