Utvikling av læreres undervisningspraksis i matematikk som en utforskende og reflekterende virksomhet. En teoretisk og empirisk grunnet drøfting.

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

Acta Didactica Norge;7(1)

Publisher

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning , Universitetet i Oslo

Document type

Abstract

I artikkelen retter jeg søkelyset mot læreres utvikling av egen undervisningspraksis og lærerkompetanse i matematikk. Mitt utgangspunkt er å se lærerkompetanse som noe profesjons- og handlingsrettet og å se læreres utvikling av kompetansen som en utforskende og reflekterende virksomhet. Først i artikkelen vil jeg drøfte og gjøre rede for disse utgangspunktene med bakgrunn i styringsdokumenter for læreutdanningen og ut fra utvalgte teoretiske utgangspunkt. Empiriske vil jeg belyse og drøfte læreres forsøk på utvikling av egen undervisningspraksis, og fokus er her på hvordan de gjennom refleksjon og ved bruk av teoretisk og forskningsbasert kunnskap kan skape grunnlag for en slik utvikling.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1998