Ute er de, men hva gjør barn under tre år ute i barnehagen?

Author(s)

Publication date

2019-06-04

Series/Report no

Nordisk barnehageforskning;Årg 18 (2019)

Publisher

OsloMet

Document type

Abstract

Denne studien bruker analyse av videobservasjoner for å supplere ITERS-R (Infant / Toddler Environment Rating Scale –Revised) resultater fra 206 barnegrupper i Norge. Vi analyserer 53 videoobservasjoner av ett- til treåringer i utelek. Analysen drøftes mot resultater fra ITERS-R på temaene: bevegelseslek, naturfag og sand- og vannlek. Funnene fra ITERS-R viser at de materielle rammene for bevegelseslek og lek og læring er gode. Videoobservasjonene viser stor variasjon i hvordan ansatte tilrettelegger for bevegelseslek og lek og læring. Ett- til toåringene gis færre utfordringer enn to- til treåringene. Det tilrettelegges mer for bevegelseslek for to- til treåringene, og det tilrettelegges noe mer for bevegelseslek enn naturfaglig lek og læring. Det faglig innholdet i interaksjonene mellom barn og ansatte er utydelig. Funnene drøftes i lys av teori knyttet til bevegelseslæring, lek og læring.
This study analyzes 53 video observations from outdoor play in kindergartens, in relation to results from ITERS-R, (Infant / Toddler Environment Rating Scale-Revised) surveys from 206 kindergartens in Norway. The video observations are from outdoor activities and the ITERS-R results are from themes active physical play, science as well as sand and water play. Findings from ITERS-R shows that the material framework for play and learning is good, still the video materiel shows that there is a huge difference in facilitation for the youngest to explore outdoor play. For the very youngest, there are too few challenges. The content of the interaction between children and employees is indistinct, and active physical play is more facilitated than science exploration. Findings are discussed by theories of movement development and play and learning.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7196