Utdanningsvalg

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAYP;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Utdanningsvalg – Educational choices Masterarbeidet er en studie av hvilke faktorer elever anser som betydningsfulle når de velger utdanning, og hva som påvirker dette utdanningsvalget. Problemstillingen for masterarbeidet er: Hvilke faktorer har betydning for Vg1 elevenes valg av utdanning? For å besvare denne problemstillingen ble det gjennomført en kvantitativ empirisk studie våren 2015. Hele populasjonen av Vg1 elever ved en videregående skole i Akershus ble invitert til undersøkelsen. Elevene representerte fire yrkesforberedende og tre studieforberedende utdanningsprogram. Undersøkelsen ble gjennomført i løpet av en 14 dagers periode på våren det året de var elever på Vg1. Empiri fra undersøkelsen viser at flere fellestrekk er like uavhengig av utdanningsprogram. Funn viser at ungdommers mulighet for selvutvikling og selvrealisering er viktig. De ønsker å få brukt talent og evner i interessante stillinger. Utdanning og jobb bør samsvare med egne holdninger og verdier. Det skal være meningsfullt både for dem selv og for samfunnet. Spennende arbeid og teamjobbing er viktig. Kreativitet og utfordringer i utdanning og arbeid er ønskelig. Muligheter for å få lærlingplass har stor betydning for valg av utdanning. Økonomi og muligheter for å få jobb er viktige faktorer når elevene planlegger videre karrierevei. Helst skal de tjene mye penger, ha en trygg fast jobb i et godt arbeidsmiljø. Og dette skal være tilgjengelig på det stedet der de ønsker å bosette seg. Yrkesforberedende elever gir uttrykk for at de har stor nytte av utplassering i bedrift, bedriftsbesøk og faget prosjekt til fordypning. Undervisning blir ansett som viktig ved valg, spesielt for yrkesforberedende elever. Foresatte er viktige støttespillere ved valg av utdanning, men har liten innflytelse på selve valget. Skolen som veileder ved valg av utdanning har mindre betydning.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3307