Unge voksne - utdanning, gjennomføring og karriere

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAYP;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Rapporten ”Unge voksne – utdanning, gjennomføring og karriere” er bygget på undersøkelser gjort på elever som startet ved en videregående samme år som innføringen av Kunnskapsløftet. Undersøkelsen er gjort i juni 2011, fem år etter at elevene startet, og omfatter fem ulike studieprogram. Undersøkelsen er blant annet bygget på bakgrunnsteorier fra Edgar Schein om karriereforankring og karriereutvikling, Eriksons psykososiale stadier knyttet til utviklingen fra barn til voksen. Som bakgrunn for analyse står Bourdieu og hans teorier om kapital, habitus og felt, sentralt. Funnene er delt inn i tre hoveddeler; Om å velge utdanning dreier seg om hva som påvirker valg, når de bestemte seg og bakenforliggende årsaker. Hva de gjør i dag omhandler hvor de er i forhold til karriereutviklingen, hva som ligger til grunn for karriereforankringen og hva de faktisk gjør ved undersøkelsestidspunktet, fem år etter de startet i den videregående skolen. Opplevelser og erfaringer viser betydningen av den enkeltes opplevelser og erfaringer knyttet til valg og gjennomføring. Resultatene viser at elevenes oppvekstvilkår og bakgrunn har stor innflytelse på valg og gjennomføring av utdanning. I selve valgprosessen er det mange faktorer som spiller inn, men hvordan de har latt seg påvirke har ofte en sammenheng med bakgrunn og oppvekst

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1224