Ungdomslitteratur som kunst, identitetsarbeid eller oppdragelse

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsvitenskap

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Høsten 2008 pågikk det en debatt rundt Foreningen !les sin tXt-aksjon, Den andre siden, og tre av bøkene som inngikk i lesekampanjen. Denne oppgaven er en analyse av de tre bøkene, Englefjes av Ingelin Røssland, Linas kveldsbok av Emma Hamberg og Londonstaner av Gautam Malkani, og debatten slik den fremkom i media. Jeg har kartlagt hvilke verdier som formidles i bøkene. I analysen av debatten har jeg lagt vekt på hvilke funksjoner og normer, slik Mukařovský bruker begrepene, som tillegges ungdomslitteratur. I tillegg har jeg foretatt en retorisk analyse for å se på hvordan debattantene argumenterer for sine syn. Jeg har gruppert debattantene etter rolle (fagfolk, lærere, foreldre, unge osv) for å se om det er noen fellestrekk i syn og argumentasjonsform. Avslutningsvis ser jeg på om argumentasjonen gir uttrykk for et underliggende syn på unge, lesing og litteratur.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/646