Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Novus Forlag

Document type

Abstract

Spørsmålet om hvordan vi skal møte ungdom som begår kriminalitet, har blitt diskutert gjennom historien. Siden tusenårsskiftet har myndighetene igjen rettet spesiell oppmerksomhet mot barn og straff. Det er innført nye al- ternative straffereaksjoner, og særlige bestemmelser for hvordan de yngste kan straffes. Denne artikkelen analyser statistikk over ilagte straffereaksjoner for perioden 2002–2013, og diskuterer utviklingen i straff av ungdom frem til i dag. Straff av ungdom har endret seg betydelig i denne perioden. Langt færre ungdom fengsles, og forelegg er en langt mindre brukt straffereaksjon overfor unge lovbrytere enn tidligere. Reaksjonen betinget påtaleunnlatelse, hvor ung- dommene slipper videre straffeforfølgelse hvis de overholder avtalte vilkår, har økt betydelig, og er på vei til å bli den mest brukte straffereaksjonen over- for ungdom. Tett oppfølging fra ulike etater, ruskontrakter, deltagelse i pro- gram og møte i konfliktrådet er sentrale vilkår. Artikkelen diskuterer hvordan dette kan forstås, og belyser noen problematiske sider ved utviklingen.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4445
  • http://hdl.handle.net/10642/4445