Understanding the longer-term effects of family group conferences

Author(s)

Publication date

2013-07-16

Series/Report no

European Journal of Social Work;;

Publisher

Taylor & Francis

Document type

Abstract

Few studies estimate the longer-term effects of family group conferences (FGCs), as previous research has been mainly qualitative or has focused only on the shorter-term effects of FGCs. This study analyses, using a randomised controlled design, the longer-term effects of adult FGCs in terms of social support, mental health and re-employment. A total of 149 Norwegian longer-term social assistance recipients were randomly assigned to intervention and control groups. Participants were followed up 12 months after baseline. To gain in-depth knowledge of the FGC process, 15 participants were interviewed. Despite high shares of participant satisfaction and significant shorter-term effects, the one-year follow-up identified neutral effects of the intervention. Qualitative interviews demonstrated that lack of reciprocity in social relationships and lack of follow-up were the main reasons for the stagnation of an initially positive FGC process
Få studier har analysert langsiktige effekter av familieråd, da tidligere studier i hovedsak har vært kvalitative eller har kun studert korttids effekter av intervensjonen. Gjennom et mixed methods design med kvantitativt og kvalitativt data undersøker denne studien langvarige effekter av familieråd for sosialhjelpsmottakere i en randomisert kontrollert studie. I studien deltok 149 langvarige sosialhjelpsmottakere som ble randomisert til intervensjons- og sammenlikningsgruppe. Utfall som måles ved et års oppfølgingen er sosial støtte, mental helse og arbeidsdeltakelse. For å forstå familierådsprosessen ble i tillegg 15 deltakere intervjuet. Til tross for et høyt nivå av tilfredshet, og signifikante korttidseffekter blant deltakerne i familieråd, var effektene ved måling ett år senere nøytrale. Funnene fra de kvalitative intervjuene viste at sviktende gjensidighet i de sosiale relasjonene og manglende oppfølgingsmøte i familieråd var hovedårsakene til at det som i utgangspunkt var en positiv prosess stagnerte for mange deltakere

Keywords

Version

This is an electronic version of an article published in European Journal of Social Work, (Published online: 16 Jul 2013), 1-16. DOI:10.1080/13691457.2013.818528. European Journal of Social Work; is available online at: http://www.informaworld.com/smpp/ with the open URL of your article.

Permanent URL (for citation purposes)

  • |http://hdl.handle.net/10642/1683