Tilpasset opplæring for høyt presterende elever på medier og kommunikasjon: Et aksjonsforskningsprosjekt med fokus på læring, didaktikk og kollegasamarbeid

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

MAYP;2019

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne masteroppgaven er et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført på utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon i den videregående skole 2017-2019. Problemstillingen i prosjektet er: «Hvordan tilpasse opplæringen for høyt presterende elever på medier og kommunikasjon?» Prosjektet har tatt utgangspunkt i elever som viser høy kompetanse i foto, film & TV allerede når de begynner på videregående skole. For å sikre læringsutbytte og progresjon har det vært nødvendig å tilpasse undervisningen også for elever som viser høy måloppnåelse i mediefag. Gjennom kollegasamarbeid har vi utviklet didaktikk for høyt presterende elever. Aksjonene har blitt gjennomført på avdelingsmøtene til medier og kommunikasjon, hvor dialog har spilt en sentral rolle. Teorigrunnlaget fokuserer på hvordan høyt presterende elever utvikler sin kompetanse. Renzullis three-ring model of giftedness beskriver evnerik atferd ut fra samhandling mellom evner, oppgaveforpliktelse og kreativitet. Schöns teorier om det reflekterende praktikum og Wengers teorier om praksisfellesskapet blir brukt for å forstå problemstillingen inn i en yrkesfaglig kontekst. Det didaktiske utviklingsarbeidet tolkes i lys av Senges fem disipliner om den lærende organisasjon. Prosjektet har vist at det er spesielt viktig for høyt presterende elever å kunne velge fordypning i ønsket fagområde. Det didaktiske utviklingsarbeidet har fokusert på hvordan vi kan tilrettelegge for dybdelæring og spesialisering. Et fellestrekk for høyt presterende elever i prosjektet er at de utvikler sin kompetanse i samarbeid med profesjonelle yrkesutøvere. Ved å benytte pedagogisk entreprenørskap har vi styrket samarbeidet med mediebransjen.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7516