The Price is Right? - A study of EPL clubs’ behaviour in the transfer market

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

In this thesis, we have studied the determinants behind transfer fees in modern football. We have investigated the last three seasons of English Premier League (EPL), meaning six transfer windows and in total 301 transfers are included in our dataset. In doing so, we have first described the current state of the transfer market, and then we try to explain the behaviours of football clubs through economic theory. Further, we test our dataset for hypotheses based on previous studies, economic theory and our own assumptions. Lastly, we link our results with economic theory. As an interesting ending, we test out estimated values against real values to find links between our description of the market and data from the market. Our results suggest that the best players have a bargaining power that disturbs the competitive market. Our contribution to previous studies in this field is that a players’ “xfactor,” potential talent and success in European cup competition are key determinants for transfer fees from player characteristics. While for club characteristics, the level of transfer fees is highly influenced by their financial position. The financial position will strengthens after a new TV deal that is set to be introduced in the season 2016/2017.
I denne oppgaven har vi studert driverne bak overganger i moderne fotball. Vi har undersøkt de tre siste sesongene av Engelsk Premier League (EPL), det betyr at seks overgangsvinduer og totalt 301 overganger er inkludert i vårt datasett. Vi har først beskrevet nåværende tilstand i overgangsmarkedet, deretter har vi forsøkt å forklare fotballklubbenes oppførsel igjennom økonomisk teori. Videre har vi testet vårt datasett for hypoteser basert på tidligere studier, økonomisk teori og egne antagelser. Til slutt sammenkobler vi våre resultater med økonomisk teori. Som en interessant avslutning tester vi ut våre estimerte verdier mot reelle verdier for å finne sammenhenger mellom vår beskrivelse av markedet og data fra markedet. Våre resultater antyder at de beste spillerne har en forhandlingsmakt som forstyrrer det frie markedet. Vårt bidrag til tidligere studier på dette feltet er at en spillers “x-faktor”, potensiale og suksess i Europacupsammenheng er hoveddrivere for overgangssum blant spillerkarakteristika. Blant klubbkarakteristika vil klubbens omsetning sterkt påvirke overgangssummen. Klubbenes omsetning vil øke med den nye TV avtalen som blir introdusert i sesongen 2016/2017. Abstract

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2829