The Effects of Reverse Stock Splits - of the Oslo Stock Exchange 1996-2015

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

We study the effect of reverse stock splits on the return, liquidity and volatility of stocks at the Oslo Stock Exchange in the period 1996 - 2015. A reverse stock split is theoretically a noneconomic cosmetic change to the stock and should not increase or decrease shareholder return. However, as indicated by numerous studies from the US stock market, reverse splits show decreasing return effects for the stockholders. Our findings are consistent with those from the US, and we find a negative return effect on the announcement and execution date of reverse splits at the Norwegian stock market. Furthermore, our findings indicate an increase in liquidity, making the stocks more marketable, whereas the period after a reverse split shows a reduction in volatility, making the stock less risky and more stable.
Vi studerer effekten av aksjespleiser på avkastning, likviditet og volatilitet i aksjer på Oslo Børs i perioden 1996 - 2015. En aksjespleis er i teorien en kosmetisk endring i aksjen som i utgangspunktet ikke vil ha innvirkning på avkastning til aksjonærene. Allikevel indikerer en rekke studier fra det amerikanske aksjemarkedet at aksjespleiser medfører en negativ avkastning. Våre funn er i samsvar med disse, og vi finner en negativ effekt på avkastningen rundt kunngjøringsdato og gjennomføringsdatoen for en aksjespleis på det norske aksjemarkedet. Videre tyder våre funn på at en aksjespleis øker likviditeten, noe som gjør aksjen mer omsettelig. I perioden etter gjennomføringen ser vi en nedgang i volatilitet, noe som gjør aksjen mindre risikabel og mer stabil.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3433