'The didactic challenge of new literacies in school and teacher education' - felles funn, felles utfordringer og noen avsluttende kommentarer,