The 52-Week High as a Reference Point in Trading Behaviour

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Using Oslo Stock Exchange market data from 1991 to 2010, a portfolio based on the current price's nearness to the 52-week high price yields returns comparable to and partly independent of a past performance based momentum portfolio. This suggests that the 52- week high may contribute to an explanation of price momentum, more specifically by being used as an arbitrary reference point or anchor in trading decisions. Empirically, increased nearness to the 52-week high is associated with lower share turnover and demand, possibly causing a temporary underreaction in stock prices and price momentum as this underreaction is corrected over time.
En portefølje på Oslo Børs markedsdata fra 1991 til 2010 basert på prisens nærhet til siste års kurstopp gir en avkastning som er sammenlignbar med og delvis uavhengig av en momentum-portefølje basert på tidligere avkastning. Dette kan tyde på at siste års kurstopp kan bidra til å forklare momentum i aksjepriser, ved at denne fungerer som et vilkårlig referansepunkt eller anker i investeringsbeslutninger. Empirisk er økt nærhet til årlig kurstopp forbundet med lavere handelsvolum og etterspørsel, som kan føre til en midlertidig underreaksjon i aksjepriser og momentum etter hvert som prisene blir korrigert.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2833