Terapeutrollen belyst ved studenterfaringer

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Norsk Fysioterapiforbund

Document type

Abstract

Innledning: Ved fysioterapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er det utviklet en ny type studentpraksis, der bachelorstudenter er treningskontakter for pasienter med alvorlige psykiatriske lidelser. For å kvalitetssikre denne praksismodellen ble studentene intervjuet om sine praksiserfaringer Hoveddel: Studentene møter relasjonelle utfordringer og bevisstgjøres på ulike sider ved terapeutrollen i møte med pasientene. Artikkelen diskuterer hvordan ulike terapeutposisjoner opptrer som dialektiske motsetninger. Eksempler på slike motsetningspar er ydmykhet/skråsikkerhet, nærhet/distanse, involvering/avgrensning, profesjonell/privat og venn/terapeut. Som terapeut vil man være i flyt fram og tilbake mellom disse ytterpunktene. Konklusjon: Denne studien viser at selvstendig studentpraksis gir god læring om egen rolle og hvordan man må tilpasse egen væremåte til den enkelte pasient. Dette er grunnleggende tematikk i all fysioterapibehandling. Nøkkelord: Terapeutrolle, schizofreni, trening.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5114