Teori og praksis hånd i hånd i helsearbeiderfaget

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAYP;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette forskningsprosjektet er en kvalitativ undersøkelse som ble gjennomført på to sykehjem i Oslo i perioden 2010 – 2011. Prosjektets problemstilling: Hva kan veileder bidra med for å hjelpe lærlingen å koble teori og praksis sammen? Prosjektet tok utgangpunkt i helsearbeiderfaget og startet en organisasjonsutvikling for å være i stand til inntak av lærlinger. Eget engasjement, Kunnskapsløftet og Samhandlingsreformen var bakgrunn for arbeidet. En opplevelse av generelle og til dels omfattende og konkrete kompetansemål gjorde opplæringen utfordrende. Det stilles krav i faget som understreket behovet for veiledning og tettere oppfølging av veiledere og lærlinger. Mangel på felles tolkning og forståelse gjorde opplæringen og vurderingen utfordrende i det daglige arbeidet. Det kom frem behov for et pedagogisk og faglig system som kunne ivareta dette. Med kunnskap om sentrale føringer og perspektiv på læring med praktisk tilnæring, har prosjektet arbeidet for å utvikle en ny praksis som kunne ivareta helheten. En utviklingsplan ble systematisert i 2010 og godkjent av institusjonssjef. Læringsarbeidet ble planlagt med utgangspunkt i veiledernes erfaringer og felles forståelse. Det ble tilrettelagt oppfølging med kompetansemålene i faget som grunnlag og temaet ”teori og praksis hånd i hånd i helsearbeiderfaget” som utgangspunkt. Prosessen ble gjennomført ut fra feltobservasjon og samtaler som ble transkribert. Resultatet viser blant annet en spennende lærende organisasjon under utvikli

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1219