Tarmfloraen – på helsa løs

Author(s)

Publication date

2015-06-22

Series/Report no

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift;6

Publisher

Norges Farmaceutiske Forening

Document type

Abstract

Hensikt I løpet av de siste årene har det fremkommet holdepunkter for at ubalanse eller forstyrrelser i tarmfloraen, såkalt dysbiose, bidrar til utvikling av enkelte metabolske sykdommer. Hensikten med denne artikkelen er å gi en kortfattet beskrivelse av hvordan endringer i tarmens mikrobiota kan være involvert i patofysiologien ved fedme, type 2-diabetes og aterosklerose. Materiale og metoder Oversikten er basert på et skjønnsmessig utvalg av relevante artikler funnet etter litteratursøk i PubMed. Resultater Pasienter med fedme, type 2-diabetes og aterosklerose har en annen bakteriesammensetningen i tarmen enn friske kontrollpersoner, og det kan synes som om bakteriemangfoldet er mindre. Både fedme, type 2-diabetes og aterosklerose er kroniske inflammasjonstilstander der tarmbakterier eller deres produkter kan spille en viktig rolle. Bruk av pre-, pro- og antibiotika er studert som behandlingsstrategier ved dysbiose. Resultatene tyder på at både pre- og probiotika kan ha et terapeutisk potensial, mens den kliniske dokumentasjonen er foreløpig begrenset. Det er antakelig flere ulemper enn fordeler knyttet til intervensjon med antibiotika i denne sammenhengen. Konklusjon Mekanismene for hvordan tarmens mikrobiota bidrar i utvikling av fedme, type 2-diabetes og aterosklerose er blant annet knyttet til ulike bakterieprodukter og inflammasjon. Dette åpner for manipulasjon av tarmfloraen som et mulig terapeutisk prinsipp i behandling av metabolske sykdommer.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2702