Taktil kommunikasjon: produkter rettet mot synshemmede og seende

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Det er blitt et viktig gjøremål å skape universelt design. På bakgrunn av dette, har det blitt utarbeidet forslag til nytenkende mobilitetskonsepter, i form av estetiske og funksjonelle ledefliser i vegg. Hovedsakelig er produktkonseptene beregnet for synshemmede, men skaper betydning for alle menneskers sanseinntrykk. Ved å engasjere til interaksjon, aktivitet, forundring og mestring, er flisene med på å stimulere menneskers sinn. Flisene er konstruert ved bruk av flere unike teknikker innenfor fusing av glass, noe som har resultert i ukontrollerte, tilfeldige og spennende taktile løsninger. Rapporten er et resultat av nåværende og avsluttende modul, men trekker i tillegg inn erfaring fra tidligere moduler. Kriteriene i mastergraden krever klargjøring og diskusjon av et forskningsspørsmål, med bruk av teori og metoder, som skal være med på å rettferdiggjøre valgene som blir tatt i løpet av perioden. Det er lagt vekt på en troverdig og helhetlig prosess. Kriteriene åpner for mange formater, for å fange opp designfagets eksperimenterende karakter. Rapporten består dermed av en systematisk gjennomgang, som viser produktutviklingens alle faser i best mulig kronologisk rekkefølge. Ettersom designfaget er sterkt preget av det visuelle, vil bildematerialet følge teksten. Dette for å skape en helhetlig sammenheng mellom tekst og bilde. Videre er innholdet bestående av inspirasjon og bakgrunn, en problemstilling, teori, metode, prosess og resultatbeskrivelse, diskusjon og konklusjon. Rapporten tar også for seg erfaringer under prosjektet, og vil vise til punkter som eventuelt har potensiale for videre forskning. Rapporten vil også demonstrere stor variasjon i konseptløsninger, og systematisk vise til testing og valg av hensiktsmessige materialer og arbeidsteknikker basert på kunnskap om materialegenskaper

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/840