Systemisk tankegang i behandling av anoreksi

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i familiebehandling

Abstract

Denne oppgaven er en kvalitativ studie. Det er foretatt seks intervjuer, på fire forskjellige institusjoner i Norge. Intervjuene er gjennomført på sen høst 2018. Målet med disse intervjuene var å få et innblikk i valgene terapeutene foretok i behandlingen av anoreksi. Problemstillingen lyder som følger: hvordan operasjonaliseres den systemiske tankegangen i behandlingen av barn og unge med anoreksi? Problemstillingen er blitt belyst med fire funn fra analysen. Jeg vil nå ha en kort oppsummering av min undersøkelse. Jeg fant fire forskjellige grupper jeg mente representerte sider av den systemiske tanken; 1. Mobiliseringen av et nettverk, 2. Symptombærer har masse makt, 3. Spiseforstyrrelsen flytter inn til familien, 4. Familien kjenner seg selv best. Overskriftene til disse funnene er enten hentet rett ut fra et intervju eller er et forsøk på en felles overskrift over like meninger blant informantene. I analysedelen ble flere systemiske tanker registrert, og ble lagt til grunn i valg terapeutene foretok i behandlingen. Dette viser oss at den systemiske tanken er sterkt forankret i familieterapi. Men analysen viser oss ikke bare forskjellige deler av den systemiske tanken, men viser oss hvor omfattende og komplekst den systemiske tankegangen brukes. Denne oppgaven viser oss at en systemisk tankegang for eksempel kan brukes slik: for at terapeutene skulle klare å mobilisere et givende og hjelpende nettverk for familien var det viktig at de hadde en tanke om at det er familien som kjenner seg selv best. Denne tanken bygget terapeutene opp under med en spørrende holdning fra Milano-gruppen. Terapeutene brukte denne spørrende holdningen til å stille forskjellige spørsmål til familiene, med et ønske om å gi ny informasjon tilbake til dem. De ønsket ikke å gjør seg selv viktige, men ville sette i gang prosesser. Disse prosessene mente terapeuten at det bare er familiene som kan avslutte. Det er familien som skal finne løsningene, terapeuten skal være til hjelp for å få familien dit.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7760