Systematisk måling av brukererfaringer blant medlemmer på Klubbhus for psykososial rehabilitering. En psykometrisk vurdering

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Tidsskrift for omsorgsforskning;Årg. 4, nr. 1

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Brukerundersøkelser kan være et godt verktøy for instrumentell brukermedvirkning på systemnivå, forutsatt at de er valide og reliable. Formålet med denne studien var å undersøke psykometriske egenskaper ved Fontenehusets spørreundersøkelse av medlemserfaringer (FUME). Studien fant, ved hjelp av intern konsistensanalyse og faktoranalyse, at det opprinnelige spørreskjemaet, bestående av ti påstander, ikke har tilfredsstillende psykometriske egenskaper, men kan fungere i revidert versjon (FUME-R) dersom to av påstandene fjernes. Studien konkluderer med at det reviderte skjemaet kan anvendes i arbeidet med å evaluere og videreutvikle tjenestetilbudet ved klubbhus for psykososial rehabilitering.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6010