Systematic Risk Factors at Oslo Stock Exchange

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Oslo and Akershus University College

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

We construct five systematic risk factors for the Oslo Stock Exchange over the sample period of 1991 to 2010: an overall market factor, and factors related to firm size, book-tomarket equity, momentum, and leverage and margin constraints. We find evidence of a continuation of short-term returns and significant positive differential returns for book-tomarket equity. There appears to be no positive relationship between beta estimated and subsequent returns, which is contradictory to CAPM. Also, there is no indication of higher abnormal returns related to firm size. This paper provides new evidence related to leverage and margin constraints, which is found to not yield any positive risk-adjusted returns for the Norwegian stock market. The standard four-factor model containing the market factor, sizefactor, book-to-market factor, and a momentum factor provides a reasonable fit for the cross-section of Norwegian stock returns.
Vi konstruerer fem systematiske risikofaktorer for Oslo Børs i perioden fra 1991 til 2010: en markedsfaktor, og faktorer relatert til selskapsstørrelse, bokverdi av egenkapital dividert på markedsverdien til egenkapital, momentum, og belånings- og finansieringsbegrensninger. Vi finner bevis for en momentumeffekt på kortsiktig avkastning og signifikant positiv avkastning for faktoren tilknyttet bokverdi dividert på markedsverdi. Det er lite som tyder på at det er noen positiv sammenheng mellom estimert beta og påfølgende avkastning, noe som er motstridende til CAPM. Det er ingen indikasjon på høyere abnormal avkastning knyttet til selskapets størrelse. Denne rapporten gir nye bevis knyttet til belånings- og finansieringsbegrensninger for Oslo Børs, som ikke viser seg å gi noen signifikant positiv risikojustert avkastning. En standard firefaktormodell som inneholder markedsfaktoren, størrelsesfaktoren, bok-til-markedsverdifaktoren og en momentumfaktor gir best beskrivelse av det norske aksjemarkedet.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2280