Superstjerner i næringslivet - Hvilke faktorer påvirker topplederlønninger i norske allmennaksjeselskaper?

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne oppgaven undersøker norske topplederlønninger for å forstå hvorfor vi også innenfor næringslivet kan observere «superstjerner» med lønn langt over gjennomsnittet. Basert på et datasett bestående av samtlige norske allmennaksjeselskaper i tidsperioden 2010 til 2013 bidrar analysen med innsikt i hvilke faktorer som kan påvirke nivået på topplederlønninger. Jeg benytter fast effekt og tilfeldig effekt-estimering som økonometrisk metode, og i tråd med litteraturen og tidligere empiriske studier finner jeg at selskapsstørrelse er den sterkeste driveren for lederlønninger. Videre finner jeg overraskende en negativ sammenheng mellom lederlønninger og lønnsomhet. Denne sammenhengen er imidlertid ikke entydig ved bruk av ulike lønnsomhetsmål. Ledermakt synes også å ha en positiv sammenheng med lederlønn ved bruk av toppleders alder og forholdet mellom toppleders lønn og styreleders honorar som mål på slik makt. Jeg finner ingen sammenheng mellom topplederlønn og leders fartstid eller største eiers eierandel.
This paper explores the level of Norwegian CEO compensations to better understand why we observe «superstars» among top executives in the business world, having an income far above the average. Based on a data set consisting of all public limited liability companies (Allmennaksjeselskaper) in Norway from 2010 to 2013, I analyze what affects the level of CEO compensation. Using fixed effects and random effects models, my evidence shows that firm size is the main driver of CEO compensation, like predicted in literature and previous empirical studies. Surprisingly, the results indicate a negative relationship between CEO compensation and firm performance, but the significance of this relationship is not consistent when using alternative measures of firm performance. CEO compensation seems to increase when executives have more managerial power when this power is measured using CEOs age and the relationship between the compensation of the CEO and the Chairman of the Board. I find no relationship between CEO compensation and CEO tenure or the ownership share of the largest shareholder.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2820