Studiet av hukommelse hos personer med demens

  • antonsen_malks_2012.pdf (891k)

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MALKS;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Med stadig økende levealder øker også andelen mennesker med aldersrelaterte lidelser som demens. Det økte antallet mennesker med demens gir både samfunnsmessige og individuelle utfordringer. Utfordringene består i gode tjenester med individuell tilpassede tilbud og kartleggingsverktøy som gjør det mulig å avdekke sykdommen raskt, slik at tiltak kan iverksettes så tidlig som mulig. Med bakgrunn i at demenssykdommens hovedkarakteristikk er svekket hukommelse, vil disse artiklene fokusere på denne. Den første artikkelen presenterer kognitiv psykologis og atferdsanalytisk tilnærming til hukommelse. I tillegg presenteres kort noen studier med eldre og personer med demens, som er gjort innenfor de ulike disiplinene. Artikkelen fokuserer videre på hvordan de ulike forskningstradisjonene kan komplimentere hverandre. I artikkel to presenteres et eksperiment der en deltaker blir presentert for ulike betingede diskriminasjonsprosedyrer med fixed og titrerende delay1. Hensikten er å se på hvordan de ulike delays påvirker korrekt responderingen og reaksjonstid. I tillegg sees det på om det er mulig å titrere delay opp til lengder deltakeren viser at den ikke mestrer. For å studere hvordan andre variabler influerer responderingen i titreringsbetingelsen, gjøres det også manipulasjoner i forhold til inter trial interval og varighet av forsterker (magnitude).

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1324