Støtte fra sine egne: likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Fontene forskning;(1)

Publisher

Fellesorganisasjonen

Document type

Abstract

Å bli møtt med bakgrunn i egenbaserte erfaringer danner grunnlaget for det organiserte likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner. Arbeidet kommer til uttrykk i en-til-en-relasjoner, i grupper, ansikt-til-ansikt, eller på avstand via telefon eller internett. Likemannsarbeid er en samhandling mellom mennesker i «samme båt», hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom. Én av dem som inngår i samhandlingen har en lengre og mer bearbeidet erfaring. Denne personen betegnes som likemann. Artikkelen gir en innramming av likemannsarbeidet, presenterer noen sentrale former for likemannsarbeid, og trekker fram perspektiver som bidrar til å forstå hvorfor denne form for organisasjonsarbeid er viktig. Artikkelen baseres på ulike studier av likemannsarbeid over flere år.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1151