Statens pensjonsfond utland - Hvordan kan Statens pensjonsfond utland gå frem for å ekskludere selskaper basert på fossil energi?

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

I denne studien undersøker vi hvordan Statens pensjonsfond utland (SPU) kan trekke seg ut av selskaper basert på fossil energi. Dette gjøres ved å velge ut et sett med relevante selskaper fra SPUs aksjeportefølje og se hvilke av disse som blir ekskludert ved ulike typer kriterier. I utredningen tar vi for oss 49 kull- og kraftselskaper og 16 olje- og gasselskaper og analyserer hvordan avkastningen til aksjeporteføljen påvirkes ved å utelukke de forskjellige selskapene ved hvert kriterium. Vi finner i studien at differansene på gjennomsnittlig avkastning til aksjeporteføljen med og uten selskapene som ekskluderes er minimale. Differansene er heller ikke statistisk signifikante. For kriteriene for kull- og kraftselskapene er den gjennomsnittlig differansen på avkastningen på 0,0036 % og for olje- og gasselskapene er differansen noe høyere, på 0,0130 %.
In this study we examine how the Norwegian Government Pension Fund Global can divest from fossil fuel companies. We select a number of relevant companies from the Fund’s stock portfolio and perform an exclusion of these companies based on different criterias. Our selection includes 49 coal and power companies and 16 oil and gas companies. We analyse how the stock portfolio’s return changes by excluding the companies in each criteria. We find that the differences in average return between the portfolio with the companies and the portfolio without are relatively small, nor are they statistically signifcant. For the criterias used on coal and power companies the average difference on return is 0,0036 % and for the oil and gas companies the differance is slightly higher, 0,0130 %.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2809