Spørsmålet om den "gode timing" : nettverksråd i sosialarbeiderens hverdag

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Fontene forskning;(2)

Publisher

Fellesorganisasjonen

Document type

Abstract

Forskning om nettverksintervensjoner peker på sosialarbeideres holdninger som en barriere i forhold til om de tilbyr brukerne slike metoder. I et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Oslo har nettverksråd som metode blitt effekt- og prosessevaluert. Artikkelen bygger på kvalitative forskningsintervjuer med ni sosialarbeidere ved deltakerkontorene. Hvordan har de opplevd metoden og det å rekruttere brukere? Et sentralt funn i intervjuene er viktigheten av å finne riktig tidspunkt for anvendelse av nettverksråd. Uttrykket «timing» blir da sentralt. I artikkelen analyseres «timing» som et hverdagsbegrep for sosialarbeideren som kan knyttes til refleksivt sosialt arbeid og vurderinger av hva som er «hjelpsom hjelp».

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1136