Sponsing i profesjonell sykkelsport - En event-studie om hvorvidt sponsing av profesjonelle sykkellag påvirker sponsorenes verdi

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne avhandlingen har undersøkt effekten hendelser i profesjonell sykkelsport har på hovedsponsorers markedsverdi. Det er gjennomført en event-studie på offentliggjøring av sponsoravtaler, dopingskandaler og seiere i endagsritt. Hendelsene er hentet fra lag i de to øverste divisjonene til UCI innen landeveissykkel i perioden 2004 til 2016. Studien har benyttet markedsmodellen, utledet av MacKinley (1997), og beregnet unormal avkastning for børsnoterte sponsorer i dagene rundt hendelsene. Den finner resultater som strider mot tidligere forskning, ved å påvise at enkelte hendelser har en innflytelse på markedsverdien til hovedsponsorene. Studien argumenterer for at sponsorer innen profesjonell sykkelsport bør frykte dopingskandaler, og at slike hendelser kan påvirke sponsorenes verdi på kort sikt. Sammenhengen er ikke like tydelig for sponsoravtaler og seiere, men dybdeanalyser antyder at offentliggjøring av sponsoravtaler i perioder har hatt en positiv effekt på markedet.
This paper has conducted an event study on sponsor announcements, doping scandals and victories in one-day races in professional road cycling. The purpose is to determine whether these events affect primary team sponsor’s stock return. The sample consists of events from the top two divisions of UCI Road Cycling during the period 2004 to 2016. The study has utilized the market model from MacKinley’s (1997) paper, and calculated the abnormal returns for listed sponsors in the days surrounding the events. The results contradict previous research, by demonstrating that certain events affect sponsor’s stock return. The study proves that sponsors in professional cycling should fear the negative impact of doping scandals, and that such incidents could affect the sponsor’s short-term market value. For sponsor announcements and victories, the effect is not as clear. Nevertheless, the depth analysis suggests that sponsor announcements periodically have had a positive impact on the market.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3439