Spine - modulbasert møbel i betong

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Stian og Bjarne Varre skal etablere et nytt firma hvor de ønsker å produsere og selge betongmøbler, bakgrunnen for dette prosjektet er at de ønsket at vi skulle lage et betongmøbel de potensielt kan produsere og selge. De eneste føringene vi fikk bortsett fra materialet var at møbelet skulle være til et offentlig miljø. Vi ønsket selv å arbeide med et innendørs offentlig miljø, og kom da i kontakt med Eli Auråen, rektor ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien som tilba oss å bruke skolens vestibyle som utgangspunkt for prosjektet vårt. Denne rapporten beskriver hvordan vi med dette som utgangspunkt har arbeidet med problemstillingen: ”Hvordan kan et modulbasert møbelkonsept i betong øke trivselen i et offentlig innemiljø?”. Målet med oppgaven har vært å produsere et møbel som svar på problemstillingen. For å oppnå dette har vi først gjort et teoretisk breddesøk hvor vi har samlet inn nødvendig informasjon. Dette har spesielt gått ut på å bli kjent med brukergruppen, hvor vi har tatt utgangspunkt i elevene ved Hjalmar Johansen vgs. Videre har vi blant annet sett på eksisterende betongprodukter, studert møbler i andre offentlige rom, og sett på hvilke tanker forskjellige personer har om betong som materiale. Målet har hele veien vært å forstå hvordan vi ved hjelp av et betongmøbel kan øke trivselen blant brukerne. Som et resultat av de teoretiske undersøkelsene satte vi ned en rekke kravspesifikasjoner for den videre formutviklingen. En av kravspesifikasjonene som ble satt ned var at vi skulle lage et sittemøbel. Fra det ble avgjort handler den videre formutvikingen mye om estetikk og formutvikling, ergonomi og fleksibilitet, alt etter brukerens behov. Hvilke behov som skal tilfredsstilles har hele tiden blitt veid opp mot å et ønske om å øke trivselen Resultatet ble et konsept bestående av fire sittemoduler. En liten og en stor som så speilvendes slik at det til sammen blir fire moduler. Fleksibilitet har vært et viktig ord i formutviklingen, og kun den minste modulen har ryggstøtte. Spine er derfor ikke et sett med like stoler eller en ordinær benk, men et konsept bestående av fire ulike moduler som kan plasseres i utallige formasjoner og slik møte forskjellige behov fra brukergruppen. Ved siden av denne rapporten følger et appendiks som beskriver hele den praktiske formutviklingen basert på bilder. Denne trenger ikke å leses fra perm til perm, men er ment som en grundigere forklaring av den estetiske formutviklingen. Den kan brukes som et oppslagsverk ved siden av rapporten hvis man føler behov for mer informasjon

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/852