Spenningsfeltet mellom nytte for bedriften og frirom for studenten: et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsliv for gjensidig påvirkning og ønske om forandring

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Nordic Journal of Vocational Education and Training;1(1)

Publisher

Åbo Akademis Förlag

Document type

Abstract

Samarbeid mellom høgskole og arbeidsliv, høgskolens tredje oppgave, (Brulin 1998) gir store utfordringer i forhold til hvordan gjennomføre ”løpende dialog” om innhold i studieprogrammer og undervisningsopplegg. Det er ikke lenger ensidig bestilling fra næringslivet, som NHO-lederen påpeker i sin kronikk i Aftenposten (Bernander 2010). Spenningsforholdet mellom ”nytte for bedriften” og ”lærings- og frirommet for studenten og medarbeideren” er en av de sentrale utfordringene for utdanningsinstitusjoner som ønsker å være relevante partnere for kompetanseutvikling i arbeids- og næringslivet (Nielsen 1996, Schwencke 2006a og 2006b, Eikeland 2008). Samtidig ser vi at samarbeidet påvirkes av fleksibilitet og kontinuerlige endringer i arbeidslivet utenfor bedriften (Nielsen m.fl. 2010). Organisasjonsforhold, arbeids- og læringsmiljø, de ansattes faglige utvikling og yrkesstolthet påvirkes av disse grunnleggende endringene i arbeidslivet og i samfunnet forøvrig. Endringene i samfunnet fører også til at nye krav stilles til læringsformer både i yrkesutdanningen og i arbeidslivet

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1176