Sosial nettverksanalyse og organisasjonsendringer: En litteraturgjennomgang og en empirisk studie

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

MALKS;2019

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Sosiale nettverksanalyser (SNA) er prosessen der man kartlegger og undersøker relasjoner mellom aktører i en avgrenset sosial enhet, kalt sosiale nettverk. Denne masteroppgaven består av to artikler som på hver sin måte undersøker SNA og planlagte organisasjonsendringer. Artikkel én består av en systematisk litteraturgjennomgang over studier som anvender SNA i forbindelse med planlagte organisasjonsendringer, og undersøker problemstillingen «hvordan har sosiale nettverksanalyser blitt anvendt i tidligere litteratur der planlagte organisasjonsendringer er blitt implementert»? Et systematisk litteratursøk førte til identifisering av 12 relevante artikler. Artikkel to består av en empirisk studie som undersøker problemstillingen «på hvilken måte endrer en formell omorganisering i en organisasjon det uformelle nettverket av interaksjoner blant organisasjonens ansatte»? Studien ble utført ved et norsk direktorat som gjennomgikk omfattende organisasjonsendringer.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7487