Små barns stemmer i forskning : noen refleksjoner om etikk i forskning om små barns hverdagsliv i barnehagen

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

Barn;28 (3)

Publisher

Norsk senter for barneforskning

Document type

Keywords

Version

Postprint version of published article. Artikkelen er basert på en posterpresentasjon: Eide, Hognestad, Svenning & Winger:”Small Childrens voices” på 19th EECERA Annual Conference in Strasbourg, 2009

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/594