Skriving og erfaringslæring på Helsearbeiderfagets premisser: Et aksjonsforskningsprosjekt om utvikling av didaktiske prinsipper for undervisning i pedagogiske tiltaksplaner.

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

MAYP;2019

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne masteroppgaven er et pedagogisk aksjonsforskningsprosjekt. Den handler om hvordan yrkesfaglæreren i Vg3 Helsearbeiderfag kan legge til rette for relevant undervisning og erfaringslæring gjennom skriving av pedagogiske tiltaksplaner. Deltakerne i prosjektet var voksne praksiskandidater som skulle opp til skriftlig eksamen og fagprøven. Kunnskapsløftet fra 2006 pålegger alle lærere å inkludere grunnleggende ferdigheter i undervisning i sine fag, og skoleåret 2017-2018 har jeg forsket i egen praksis for å utvikle didaktiske prinsipper for yrkesrettet skriving på Helsearbeiderfagets premisser. Det var et mål at praksiskandidatene skulle oppleve koherens og relevans til arbeidslivet, og at undervisningen skulle basere seg på analyse av yrkesoppgaver som inkluderte skriving. Prosjektet ble gjennomført i tre faser, med utprøving av yrkesdidaktiske og skrivedidaktiske metoder. Empirigrunnlaget er basert på kvalitative forskningsmetoder som intervju, logg og deltakende observasjon. Resultatene viser hvordan praksiskandidatene utviklet helhetlig yrkeskompetanse gjennom undervisning bygget på didaktisk relasjonstenkning og erfaringslæring. De didaktiske prinsippene som etter hvert utpekte seg, handlet om hvordan undervisning kan knyttes til faglig innhold, form og formål. Praksiskandidatene hadde behov for både yrkesopplæring og skriveopplæring for å lære å skrive tiltaksplaner, og læreprosessene måtte skje integrert og samtidig fordi skriving fungerte som læringsstrategi. Praksiskandidatene hadde behov for respons og veiledning underveis, og arbeidsmetodene måtte være synlige, og demonstreres av lærer. Gjennom å knytte læreprosesser og innhold til praksis, ble det mulig å skape et klasserom der tekst og skriving inngikk i relevante yrkesoppgaver. Prosjektet har gitt ny forståelse, og framstår som et empirisk eksempel på hvordan skriving kan integreres i innhold og læreprosesser på Helsearbeiderfagets premisser. Metodene og de didaktiske prinsippene har overføringsverdi til undervisning i yrkesrelevante tekster på flere nivåer innenfor Helse- og oppvekstfag, og kan med fordel brukes i andre yrkesfaglige studieprogram. Når skriveformålet blir tydelig, og læreren støtter og veileder, vil elevene lære å mestre yrkesoppgaver som inkluderer skriving. På denne måten kan elevene utvikle helhetlig yrkeskompetanse, og oppleve at skriving i skolen er relevant for arbeidslivet.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7541