Skolemedisin mot praksissjokk: veiledning av nyutdannede lærere

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAYP;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Aksjonsforskning er gjennomført ved en videregående skole som har satt fokus på veiledning av nyutdannede lærere. Problemstillingen er: Hvordan utvikle et tilbud om veiledning av nyutdannede lærere ved egen skole? Jeg har i samarbeid med nytilsatte og nyutdannede lærere og en medveileder gjennomført åtte aksjoner. Aksjonene presenteres kronologisk fra første møte, til evaluering av tilbudet på slutten av skoleåret. Fokus på refleksjoner har stått i høysetet for oss. Vi har ønsket å skape et klima hvor frivillighet, åpenhet og deling har ført til refleksjoner over eget og andres arbeid. Ulik bruk av veiledningsmetodikk og verktøy har vært vårt utgangspunkt for å bidra til å skape refleksjoner. Vi har erfart at veiledning og læring kan sidestilles. De nyutdannede lærer i veiledning, det samme gjør vi som veiledere og aksjonsforskere. Våre oppdagelser gjennom prosjektet tilsier at de nyutdannede ønsker veiledning, og ser behovet for det. Spesielt gruppeveiledninger hevder de at har hatt betydning for refleksjoner, og for deres videre valg og handlinger etter refleksjonene. De sier at det er godt å dele, få satt ord på ting, og det er positivt å høre at andre opplever det samme som dem. Utfordringene de har opplevd har ofte vært knyttet mot klasseledelse og vurdering. Når det gjelder klasseledelse kobles det spesielt mot opplæring innen yrkesfaglig utdanningsprogram

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1519