Skistav profil: langrennstav

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Bakgrunnen for prosjektet var å se om det fantes et annet materiale å produsere skistaver i, samt å se på stavprofiler om det er noe forbedringspotensial innen for dette området. Jeg satte meg noen krav i starten av prosessen for å kunne bruke trinser og håndtak som allerede finnes på markedet. Oppgaven har primært gått ut på å finne en bestemt profil som kan øke stivhet og styrken i en skistav. Jeg har forsøkt å jobbe opp mot bedrift, blant annet Swix, uten helt å lykkes med det. Derfor har jeg måtte lage et valseverktøy for å forme aluminiumsstaver. Ønskelig var det å få lagd en stav i kompositt, men det ble for krevende da vi ikke har produksjonsutstyr for dette på skolen. Jeg har den siste tiden fått kontakt med Swix og venter tilbakemelding fra de om teorien min har noen stor betydning for stivhet og styrke i skistaver

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/855