Sirkus: Biologisk nedbrytning på barnas premisser. Synliggjør meitemarken og andre nedbryteres rolle i kjøkkenhagen

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAPD;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Masteroppgaven er utført våren 2013, ved Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for produkt- design. Masterprosjektet inkluderer et reelt designoppdrag gitt av Oslo og omegn økologiske hagebrukslag (OOØH). Oppdraget er gitt på bakgrunn av Sagene barnehages behov for inspirasjon og veiledning i forbindelse med utbedring av kjøkkenhagen på uteområdet. Barnehagen er Miljøfyrtårn sertifisert og stiftelsen Miljøfyrtårn stiller krav om at ”Utearealene skal gjøres så hyggelige og grønne som mulig” (Bransjekrav Estetikk 794). Å opparbeide kjøkkenhage i barnehager er også knyttet til rammeplanens krav om å gi barnehagebarn mulighet til å dyrke. Barnehagen har tidligere forsøkt å anlegge kjøkkenhage, men eksisterende løsning har ikke fungert. Målet er å legge til rette for at barna skal få mulighet til å dyrke egne grønnsaker og ta del i det naturlige kretsløpet, selv om barnehagen ligger midt i byen. OOØH er et lokallag av OIKOS Norge. OIKOS er en ideell organisasjon for alle som har interesse for økologisk mat og - produkter, økologisk landbruk, - hagebruk, miljø og helse. (kilde: oikos.no) Prosjektet er basert på bydel Sagenes mål om grønnere barnehager, hvor bydelen bevilger midler til prosjekter som søker å fremme miljøvennlige handlinger og holdninger, legge til rette for dyrking osv. For å ivareta det faglige utbyttet i et produktdesign-perspektiv har jeg utover det å formgi selve uteområdet brukt prosessen til å kartlegge behovet for å utvikle produkter spesielt for bruk i barnehagers kjøkkenhage. Fra først å fokusere på selve dyrkingsprosessen (så, vanne, luke, høste) har erfaringer fra perioden vist at nedbrytingsprosess /kompostering er det som er vanskeligst å synliggjøre med de metoder som brukes i barnehagen pr. i dag. Case-studiet i oppgaven omhandler design av uteområde med kjøkkenhage som bakgrunn for utvikling av et pedagogisk verktøy/ produkt som synliggjør komposteringsprosessen, noe som vil kunne øke læringsverdien både i alle barnehager i Sagene bydel, men også i landet forøvrig. Produktet er også funksjonelt i forhold til “den naturlige skolesekken”, et satsingsprosjekt i grunnskolen. OOØH har søkt midler fra bydel Sagene for å kunne drive opplæring og kursing av barnehagepersonale. Jeg er valgt inn i styret i OOØH pga mitt engasjement for saken, og har fått ansvar for å legge til rette for dyrking, inspirere, samt heve kompetansen hos personalet i barnehagen. Vi har dannet en egen “barnehagegruppe” innad i OOØH, hvor de med spesiell interesse og/eller kompetanse på området bidrar for å fremme saken. Gruppens medlemmer har vært mine støttespillere i denne oppgaven, for å ivareta de faglige aspekter utover designtematikken og for å spe på den erfaring jeg har fra oppvekst på gård, egen kjøkkenhage på nåværende bosted, samt arbeid i kjøkkenhage i en barnehage på Ås.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1582