Simulering av legemiddelrådgivning med avatarer i virtuelle apotek

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i IKT-støttet læring

Abstract

Målet med denne masteroppgaven var å analysere og vurdere rollespill i et virtuelt apotek. Jeg ønsket å finne ut hvilke likheter og ulikheter studenter opplever når de rollespiller i et virtuelt apotek i motsetning til rollespill i et klasserom. Problemstillingen «Rollespill i virtuelle apotek – er de gode simuleringer?» ble delt opp i to forskningsspørsmål: 1. Hvilke egenskaper ved rollespillet i det virtuelle apoteket skiller den fra rollespill i klasserom? 2. Hvordan opplever farmasistudenter rollespill i et virtuelt apotek i forhold til et rollespill i klasserom? Basert på observasjoner og intervjuer er det i første rekke omgivelsene som skiller rollespillet i det virtuelle apoteket fra det fysiske rollespillet. I tillegg trekker studentene frem at de setter pris på anonymiteten de oppnår i den virtuelle varianten. Det er allikevel noen mangler ved rollespillet i det virtuelle apoteket. Avatarene mangler et godt kroppsspråk. Det er så å si umulig å se på avataren om hun forsto det du nettopp fortalte, eller om hun kanskje ble engstelig. Med bakgrunn i denne begrensningen, kan ikke det virtuelle rollespillet erstatte et tilsvarende rollespill i et vanlig apotek. Men de virtuelle rollespillene kan fungere som et første steg i opplæringen av kommunikasjonsferdigheter, når studentene trenger å fokusere på å høre det pasienten forteller dem. Og når de trenger anonymitet for å tørre å kaste seg ut i rollen er det virtuelle rollespillene bedre enn de som foregår i klasserom.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2865