Sikrer gode karakterer fullføring? Videregående opplæring blant jenter med hjelp fra barnevernet

Author(s)

Publication date

2018-06-26

Series/Report no

Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 21, nr. 2-2018

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Nesten 1200 jenter med hjelp fra barnevernet begynte på helse- og oppvekstfag høsten 2006. Fem år etter hadde mindre enn 350 av dem fullført utdanningen. I artikkelen undersøkes fullføringsforskjeller innad i barnevernspopulasjonen, og betydningen av karakter for fullføring av videregående opplæring. Resultatene viser at jenter på helse- og oppvekstfag med hjelp fra barnevernet langt sjeldnere fullfører videregående opplæring enn andre jenter. Lavest er fullføringsgraden blant jenter som har bodd i institusjon. Resultatene viser at mangel på fullføring er knyttet til et generelt lavt karaktersnitt, men at gode karakterer ikke nødvendigvis sikrer fullføring. Det er ingen fullføringsforskjeller mellom ulike sosiale lag. Det argumenteres for å rette oppmerksomheten mot flere årsaker til frafall fra videregående opplæring enn bare skolekarakterer.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6556