SAPERE-metoden : pedagogisk metode for sensorisk trening tilpasset norske barnehagebarn i femårsalder

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Formålet var å tilpasse den svenske versjonen av SAPERE-metoden utviklet for elleve–tolvåringer til norske barnehagebarn i femårsalder. Gjennom metoden er det ønskelig at barn øker bevisstheten rundt sansene og lærer å sette ord på hvordan maten oppleves. Dette kan bidra til å øke deres vilje til å prøve nye matvarer. Under tilpasningen ble hensikten med metoden identifisert og øvelser tilpasset målgruppens ferdighetsnivå utviklet. Etter tilpasningen består SAPERE-metoden av åtte leksjoner á én time. Metoden har to hovedmål og hver leksjon har et eget formål og språkmål. En pedagogisk oppmerksomhetsteori ligger til grunn for leksjonenes oppbygging, og det er vektlagt bruk av redskaper og varierte og sunne matvarer. Én barnehage gjennomførte metoden og to barnehageansatte byttet på å utføre og evaluere leksjonene. Barnehageansatte angir at den tilpassede SAPERE-metoden jevnt over fungerte bra, men likevel har rom for forbedringer. Etter en ny revidering bør en eksperimentell studie gjennomføres for å undersøke metodens effekt på barns vilje til å prøve nye matvarer

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/746