Sammenlikning av metoder for å kartlegge energibehov i forkant av en fullkostkontrollert studie

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

I fullkostkontrollerte studier er det essensielt med nøyaktig beregning av deltakernes energibehov for å sikre en stabil vekt, da endring i vekt kan påvirke studiens utfall. Hensikten med denne studien var å sammenligne energiinntak i en fullkostkontrollert periode (faktisk energiinntak) med to metoder som kan brukes til å estimere energiinntaket. Datamaterialet er hentet fra en tidligere gjennomført fullkostkontrollert studie. 53 friske personer i alderen 19 til 49 år deltok i studien. Energiinntaket i fullkostperioden er sammenliknet med i) beregnet energibehov (basalmetabolisme (BMR) x physical activity level (PAL)) hvor BMR er estimert med Tanitavekt og PAL er estimert fra selvrapportering av aktivitetsnivå i et spørreskjema, og ii) energiinntak estimert fra 2 x 7-dagers rapportering av matinntak i kostdagbøker. Vi fant et signifikant høyere beregnet energiinntak enn faktisk energiinntak (p=0,03), og et signifikant lavere energiinntak rapportert med kostdagbøker enn faktisk energiinntak (p < 0,001). Forskjellen mellom faktisk og beregnet energiinntak kan mest sannsynlig forklares ved feilestimering av PAL. Forskjellen mellom faktisk og rapportert energiinntak kan trolig forklares med underrapportering ved bruk av kostdagbøker. Masterstudien viser at beregning av energiinntak ved bruk av likning basert på BMR x PAL samsvarer bedre med faktisk energiinntak i en fullkostkontrollert periode, enn bruk av validerte kostdagbøker

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/748