Samfunnsviteres og humanisters overgang tilarbeidsmarkedet

Author(s)

Publication date

2016-04

Publisher

Universitetsforlaget (Scandinavian University Press)

Document type

Abstract

Denne artikkelen ser på i hvilken grad arbeidsmarkedet har klart å absorbere større kull av kandidater fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske og estetiske fag i perioden 1995–2015. Datagrunnlaget er NIFUs kandidatundersøkelser. På tross av sterk vekst i kandidattall, har det ikke vært tilsvarende vekst i arbeidsledighet eller annen mistilpasning. Samtidig ser vi at særlig kandidater fra humanistiske og este- tiske fag har høyere risiko for mistilpasning i arbeidsmarkedet enn andre grup- per. Dette har sammenheng med at høye andeler er ufrivillig deltidsarbeidende. Situasjonen er ikke vesentlig forverret i den perioden som undersøkes, men en del nyutdannede samfunnsvitere og humanister opplever likevel et gap mellom for- ventninger og realiteter i arbeidsmarkedet.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4279