Samfunnsrelevant og meningsfull opplæring i faget prosjekt til fordypning

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette masterprosjektet startet på bakgrunn av at vi ønsket å forbedre nåværende praksis i faget prosjekt til fordypning Vg2 frisør. Avdelingen og elevene på skolen hvor prosjektet skulle gjennomføres, ønsket endring av tilretteleggingen for faget. Mange elever opplevde ikke faget som meningsfullt når de jobbet ute i bedrift, da de i liten grad fikk jobbet med sine individuelle mål. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Vi ville i dette arbeidet forske sammen med kollegaer og elever for å legge til rette for en opplæring i faget Ptf, som elevene opplevde meningsfullt og samfunnsrelevant. Vi la derfor til rette for at elevene skulle få mulighet til å jobbe med interessebasert læring. Som forskningstilnærming har vi valgt aksjonsforskning fordi det er naturlig for oss å forske sammen med og ikke på. Vi har utviklet felles demokratiske medvirkningsprosesser som ledd i læringsmiljøet og dette er vår grunntanke gjennom hele forskningsarbeidet. Slik forsker vi på vår egen praksis som yrkesfaglærere sammen med elever/ kollegaer. Våre erfaringer med å jobbe på denne måten var at elevene gjennom å tenke helhet av et produkt fikk en mer virkelighetsnær læring og helhetlig forståelse av yrkeskompetanse. Vi har etter dette aksjonsforskningsprosjektet en del erfaringer som vi vil videreføre i vår jobb som lærere i videregående skole. Først og fremst vil vi legge til rette for demokratiske prosesser, interessebasert læring og medvirkning, slik at elevene bli inkludert i planleggingen av sin skolehverdag i Ptf.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_12554
  • http://hdl.handle.net/10642/795