Samarbeidsprosjekt mellom profesjonsutdanning og klinisk praksis; prosess og erfaring

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Fysioterapeuten;78 ()1

Publisher

Norsk Fysioterapiforbund

Document type

Abstract

Innledning og hensikt: Forskingssamarbeid på tvers av institusjoner er berikende, men krevende. Her formidler fysioterapeuter ved en høgskole og et universitetssykehus erfaringer som kan lette slikt samarbeid. Hoveddel: For syv år siden tok to fysioterapeuter ved Høgskolen i Oslo initiativ til et forskningssamarbeid med fysioterapeuter ved Oslo universitetssykehus, Aker, avdeling for rehabilitering og geriatri. Ideen med prosjektet var å undersøke om muskelarbeid i utvalgte muskler i underekstremiteten ble påvirket når pasienter med hemiplegi gikk med ulike ankelortoser. Den umiddelbare endringen i muskelaktivitet skulle undersøkes med EMG registreringer. For å sikre at problemstillingen var klinisk interessant, ble det valgt et partisipativt (deltakende) forskningsdesign. Det hevdes at denne typen forskningspartnerskap er viktig for å oppnå overførbarhet til klinisk arbeid. Det har vært interessant og lærerikt å delta i et slikt forskningssamarbeid. Vi har imidlertid også møtt på en rekke utfordringer, hovedsakelig i forhold til uklare forventninger til hverandre, lite formaliserte avtaler mellom institusjonene og ulik tid/ressurser avsatt til prosjektarbeid.si Avslutning: Ut fra erfaringer med prosjektet, vil vi trekke fram spesielt fem forhold som kan fremme forskningssamarbeid mellom høgskoler og praksisinstitusjoner: (1) start tidlig med samarbeidskontrakten (2) diskuter kliniske forskningsspørsmål i et fast forum (3) avklar tidlig forventninger og arbeidsfordeling (4) avsett tid og ressurser til forskning hos begge (5) utvikle forskningskompetanse hos begge parter

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1134